НОВИНИ - 4/2016

Регионален инспекторат по образованието - Шумен и Военен клуб - Шумен организират Панорама на средните училища в област Шумен на 04.05.2016г. от 9,30 до 16,30 часа в залата на Военен клуб - Шумен.

25.04.2016

В новия брой на в. „АЗ БУКИ“ – бр. 15 от 14 април т.г., ще намерите примерен тест по "Човекът и природата" за IV клас – учебна 2015/2016 г. Всички, които проявяват интерес към публикуваните тестове, могат да се обадят в редакцията на „Аз Буки“ – тел. 0885 817003, 0888 815645, или да пишат на имейл: izdatelstvo.mon@azbuki.bg

13.04.2016

Заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията 

 

                 Първото за тази година заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията се проведе в Областна администрация-Шумен под председателството на областния управител Донка Иванова. Приет беше годишен доклад за дейността на съвета през миналата година, в който бяха представени резултатите от проведеното анкетно проучване сред граждани за работата на администрацията в периода юни –октомври 2015 г.

  От получените 468 анкетни карти от 12 териториални служби на изпълнителната власт и общински администрации, 89% от анкетираните са ползвали услугите на администрацията повече от веднъж. Представителите на гражданите и бизнеса лесно намират необходимата им информация, като над половината от тях –53% се информират от служителите на съответната администрация, 36%  от интернет и 11% - от други източници. Анкетата показва, че услугите се предоставят бързо от служителите на съответната администрация, тъй като 52% от анкетираните са отбелязали, че въобще не са чакали. Според 57% от участвалите в анкетата достъпът до информация се нуждае от подобрение, а 17% от тях посочват необходимост от повишаване качеството на обслужване. 98% от анкетираните лица поставят отлична или добра оценка на качеството на обслужването.

Резултатите от анкетата показват, че физическите и юридическите лица не са давали подкуп за извършване на услуги. Единствено в 1 анкета е посочено, че е поискан подкуп, а 2 лица посочват, че „подарък“ ще ускори извършването на услуга. В съответните анкети обаче лицата не са посочили длъжност и звено, в които работят съответните служители.

В последвалата дискусия председателят на Търговско-промишлената палата в Шумен Христо Дечев заяви, че корупция има, но няма реална представа за нейното равнище и динамика, а  и корупционните практики трудно се доказват. „Едва ли някой си мисли, че корупцията в България е с малки мащаби. Тя е огромна, което означава, че всички мерки, които се вземат, включително и на правителствено ниво, не са ефективни“, каза Христо Дечев.

                 Областният управител Донка Иванова заяви, че липсват механизми за измерване на корупцията. „Анкетните листи, които се пускат на гражданите в институциите са формални, а спокойната обстановка, която се отчита е нереална”, каза Донка Иванова. По думите й кутиите за сигнали в институциите са празни и жалбите намаляват, защото у гражданите няма увереност, че нещо ще се промени. „Добрата информираност на гражданите и бизнеса е също начин за предотвратяване на недобрите практики“, каза още областният управител и акцентира на работата на институциите в посока превенция.

                 Пред членовете на съвета директорът на ОДМВР- Шумен ст. комисар Ялчън Расим обяви, че 13 престъпления, в които има корупционен мотив, са регистрирани на територията на областната дирекция от началото на годината. Той уточни, че 11 от тях са престъпления по служба и 2 са образуваните досъдебни производства за длъжностно присвояване.

                 Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Шумен взе решение и през 2016 година да проведе анкета сред гражданите за работата на администрацията. На следващото заседание на съвета ще се представят добри практики и мерки от дейността на различни институции в посока намаляване на риска от корупционни практики. Ще бъдат сформирани и работни групи, които да подготвят анализи по определени проблеми и рисковите дейности в работата на администрациите.

 

04.04.2016


АРХИВ НОВИНИ:

4/2016 (3)

3/2016 (8)

2/2016 (2)

1/2016 (4)

12/2015 (1)

11/2015 (5)

10/2015 (4)

9/2015 (2)

8/2015 (1)

7/2015 (6)

6/2015 (11)

5/2015 (7)

4/2015 (6)

3/2015 (3)

2/2015 (10)

1/2015 (8)

12/2014 (3)

11/2014 (2)

10/2014 (4)

9/2014 (4)

8/2014 (2)

7/2014 (10)

6/2014 (9)

5/2014 (5)

4/2014 (13)

3/2014 (11)

2/2014 (6)

1/2014 (8)

12/2013 (3)

11/2013 (8)

10/2013 (3)

9/2013 (6)

8/2013 (3)

7/2013 (12)

6/2013 (14)

5/2013 (4)

4/2013 (14)

3/2013 (8)

2/2013 (5)

1/2013 (3)

12/2012 (3)

11/2012 (4)

10/2012 (1)

9/2012 (7)

8/2012 (3)

7/2012 (8)

6/2012 (6)

5/2012 (5)

4/2012 (9)

3/2012 (5)

2/2012 (6)

1/2012 (9)

12/2011 (6)

11/2011 (8)

10/2011 (8)

9/2011 (8)

8/2011 (1)

7/2011 (7)

6/2011 (9)

5/2011 (2)

4/2011 (6)

3/2011 (15)

2/2011 (21)

1/2011 (5)

12/2010 (2)

11/2010 (7)

10/2010 (8)

9/2010 (5)

8/2010 (4)

7/2010 (4)

6/2010 (8)

5/2010 (7)

4/2010 (6)

3/2010 (22)

2/2010 (7)

1/2010 (15)

12/2009 (9)

11/2009 (7)

10/2009 (5)

9/2009 (11)

8/2009 (5)

7/2009 (8)

6/2009 (9)

5/2009 (10)

4/2009 (2)

3/2009 (6)