НОВИНИ - 4/2015

На 25.04.2015 г. в гр. Шумен – в СОУ „Йоан Екзарх Български” – ще се проведе ХХХІV Национална олимпиада по български език и литература за учениците от ХІІ клас. Тържественото откриване ще бъде на 24.04.2015 г. в 18.00 ч. в зала „Форум” на хотел „Шумен”.

24.04.2015

МЕЖДУНАРОДЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

„ЗАЕДНО В ХХІ ВЕК”

  

Фондация  „Устойчиво  развитие за България”, Синдикатът на българските учители, Централният съвет на Българския антифашистки съюз, Националният дворец на децата, Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД, Сдружение на приятелите на Русия „Ал. Невски”, Национално Движение Русофили, Форум „България – Русия”, Федерация „Съюз на съотечествениците”, МКДЦ „Дом на Москва в София”, Руският културно-информационен център, Съюз на приятелите на България – Москва, Санаторно оздравителен комплекс „Камчия” ЕАД,

Международна обществена организация

„Сдружение на организаторите на детски отдих” 

с подкрепата на Министерството на образованието и науката

и под патронажа на Посолството на Руската Федерация в Република България 

организират за учебната 2014/2015 г. 

Международен ученически конкурс „Заедно в ХХІ век” 

 

Конкурсът има за цел да стимулира интереса на учениците за запознаване с историята и бъдещето на българо-руските връзки и сътрудничество, да формира  в подрастващото поколение чувство на приятелство между народите, а чрез средствата на изкуството да се даде възможност за творческата изява на учениците.

 

Примерните теми за конкурса са:

70 години от победата над фашизма във Втората световна война

 

Славянската писменост и култура и мисията на славянския свят

 

 

Конкурсът е за рисунки, песни, стихове, есета, реферати и медийни презентации  – на български и руски език  в три възрастови групи: І – ІV клас, V – VІІІ клас, ІХ – ХІІ клас. Приемат се за участие и творби на български деца, които живеят или учат в чужбина, както и на деца от други държави.

                         

             Този конкурс се обявява в рамките на дългосрочния международен проект  „Заедно в ХХІ век” на Фондация „Устойчиво развитие за България”. Стремежът е да се засили интересът на децата и младежите, които с помощта на своите родители и учители, да се запознаят с многовековната история и настоящето на сътрудничеството между България и Русия, между България и страните от ОНД.

 

                          Условия за провеждане на конкурса:

 

                          Участието в конкурса е индивидуално.

                          В разработките си авторите трябва да изложат аргументирано своята

теза и разсъждения по избраната от тях тема, съобразена с общата тематика на конкурса. Могат да се използват разнообразни информационни източници.    При рефератите трябва да бъдат посочени използваните източници.

              За рисунките няма ограничения за жанровия избор: живопис, графика, колаж /препоръчителен размер на рисунките – ¼ кадастрон/.

Песните се изпращат на диск /аудио запис на изпълнение на песента/, придружен с текст и музикална партитура. Оценява се индивидуално творчество /от един автор/ за музика и текст.

             Учениците могат да използват специфичните  средства на реферата, есето, стиховете, мултимедията, музиката, рисунката. Всеки участник може да се представи с няколко творби.

              Писмените работи, записите на песните, рисунките не се връщат на авторите. Организаторите запазват правото си да публикуват най-добрите творби в печатни издания, да издадат диск с най-добрите песенни и музикални творби, да използват най-добрите рисунки за организиране на изложби с тях в България и в други държави, участнички в конкурса.

 

 

               Организация на конкурса:  

               За участие в конкурса, творбите се изпращат до 30 април  2015 г. в Националния организационен комитет на адрес:

 

Руски културно-информационен център

За конкурса „Заедно в ХХІ век”

Ул. „Шипка” №34

офис 405 - Фондация „Устойчиво развитие за България”

                                  1504  гр. София

          Република България

 

               Телефони за връзка с организационния комитет:

 Фондация „Устойчиво развитие за България” – тел. 02-9800425

 моб. тел.++359- 896719620, 0895546578, E-mail: fond.konkurs@abv.bg

 Национален дворец на децата:++359- 02 9202317

 Вестник „Учителско дело”:++359-02 9813528

 

              Всички творби за участие да бъдат придружени с данните: трите имена на автора, държава, възраст, точен адрес и телефон; училище (извънучилищно звено), телефон, електронен и пощенски адрес на учебното заведение; име на научния ръководител, телефон на ръководителя.  Препоръчително е текстовите материали да бъдат и на електронен носител.  

 

               Награди:

               Жури, включващо компетентни представители – учени, писатели, художници, журналисти, композитори, преподаватели ще оцени творбите. На отличените ще бъдат връчени грамоти и предметни награди в Руския културно-информационен център. Победителите ще бъдат уведомени по електронна поща и с писма чрез РИО на МОН, а информация за резултатите от конкурса ще бъде публикувана във вестниците  „Учителско дело”, „Русия днес”, „Жарава” и на сайта на Националния дворец на децата, Синдиката на българските учители, Руския културно-информационен център. Разходите за пътуването до София са за сметка на участниците.  Грамотите на победителите, които не могат да присъстват на награгдаването ще бъдат изпратени по пощата.

 

                Успех на всички участници!

 

23.04.2015

ХХ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР "АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ"

За двадесети пореден път Съюзът на математиците в България – секция Шумен организира математическия турнир на името на известния шуменец академик Кирил Попов.

Състезанието ще се проведе от 8 до 10 май 2015 г. и е предназначено за ученици от 2. до 8. клас. Турнирът се провежда в два етапа – индивидуален и отборен. Домакини на състезанието са ПМГ ”Нанчо Попович”, ІІІ ОУ ”Димитър Благоев” и VІ ОУ ”Еньо Марковски”

РЕГЛАМЕНТ

В индивидуалния етап всеки ученик решава 10 задачи – 6 с избираем отговор, 3 с кратък свободен отговор и 1 с подробно описание на решението. Максимален брой точки 50 и времето за работа – 75 минути.

В отборния етап състезателите участват с отбори до 4 ученици, но не по-малко от 3. Решават общо 4 задачи с подробно описание на решенията. Максималният брой точки е 50 и времето за работа – 120 минути.

Класирането се извършва отделно за всеки етап.

В индивидуалното класиране ще бъдат присъдени следните награди:

ПЪРВО МЯСТО – златен медал и грамота

ВТОРО МЯСТО – сребърен медал и грамота

ТРЕТО МЯСТО – бронзов медал и грамота.

В отборния етап ще бъдат присъдени купи и грамоти за всеки класиран отбор на първо, второ и трето място.

Контестации се приемата  до 1 час след публикуване на първичните протоколи в сайта на състезанието, в присъствието на ръководител!

Заявки се правят на страницата на СМБ – секция Шумен, като се попълва индивидуална форма за всеки ученик. Таксата за правоучастие за двата етапа е 15 лева, на ученик и се внася по сметка

UNIKREDIT BULBANK, IBAN: BG21UNCR76301019218923 до 30.04.2015 година.

Не се допуска участие само в единия етап на състезанието. При необходимост ще се съставят отбор от ученици от различни училища, останали без съотборници.

Краен срок за подаване на заявките – 30.04.2015 година.

След този срок формата за регистрация ще бъде затворена.
 
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
 
 
8 май, петък
 
14:00 - 19:00
Проверка на регистрация
хотел "Шумен"
19:00
Откриване на ХХ Математически турнир "Академик Кирил Попов"
зала "Форум", хотел "Шумен"
20:00
Официална вечеря за ръководителите
хотел "Шумен"
 
9 май, събота
 
08:30
Приветсвие на директора на ПМГ "Нанчо Попович" и настаняване на участниците по зали
ПМГ "Нанчо Попович"
09:00 - 10:15
Индивидуален етап
ПМГ, VІ ОУ
11:00 - 13:00
Отборен етап
ПМГ, VІ ОУ, ІІІ ОУ
 
10 май, неделя
 
09:00
Награждаване на победителите
хотел "Шумен"
08.04.2015


АРХИВ НОВИНИ:

4/2015 (3)

3/2015 (3)

2/2015 (10)

1/2015 (8)

12/2014 (3)

11/2014 (2)

10/2014 (4)

9/2014 (4)

8/2014 (2)

7/2014 (10)

6/2014 (9)

5/2014 (5)

4/2014 (13)

3/2014 (11)

2/2014 (6)

1/2014 (8)

12/2013 (3)

11/2013 (8)

10/2013 (3)

9/2013 (6)

8/2013 (3)

7/2013 (12)

6/2013 (14)

5/2013 (4)

4/2013 (14)

3/2013 (8)

2/2013 (5)

1/2013 (3)

12/2012 (3)

11/2012 (4)

10/2012 (1)

9/2012 (7)

8/2012 (3)

7/2012 (8)

6/2012 (6)

5/2012 (5)

4/2012 (9)

3/2012 (5)

2/2012 (6)

1/2012 (9)

12/2011 (6)

11/2011 (8)

10/2011 (8)

9/2011 (8)

8/2011 (1)

7/2011 (7)

6/2011 (9)

5/2011 (2)

4/2011 (6)

3/2011 (15)

2/2011 (21)

1/2011 (5)

12/2010 (2)

11/2010 (7)

10/2010 (8)

9/2010 (5)

8/2010 (4)

7/2010 (4)

6/2010 (8)

5/2010 (7)

4/2010 (6)

3/2010 (22)

2/2010 (7)

1/2010 (15)

12/2009 (9)

11/2009 (7)

10/2009 (5)

9/2009 (11)

8/2009 (5)

7/2009 (8)

6/2009 (9)

5/2009 (10)

4/2009 (2)

3/2009 (6)