НОВИНИ - 3/2017

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители със Заповед № РД 09-1748 / 02.03.2017 г. на министъра на образованието и науката е обявен конкурс за длъжността „началник на отдел” отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието – Шумен.

27.03.2017

Във връзка с 1190 години от рождението на св. Константин - Кирил Философ Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Кърджали, със съдействието на РУО - Кърджали, инициират ученически конкурс на тема: "В началото бе словото ...".

Целта на конкурса е да предостави възможност за творческа и индивидуална изява на учениците и да съдейства за формиране у учениците на патриотично чувство и признателност към делото на светите братя Кирил и Методий.

Повече информация може да научите от ТУК.

24.03.2017

ПРОЛЕТЕН КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛСКА ИДЕЯ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА ТЕРМИНИ С ГРЪЦКИ И ЛАТИНСКИ ПРОИЗХОД

Основни атрибути на Вашата идея са :

  • Цел на урока/задачата/активността;
  • Обосновка на избора за формат на идеята Ви - може да включва разработени варианти на работни листове, описание на ход на урок или др.;
  • В кой клас и по кой учебен предмет може да намери приложение Вашето предложение;
  • Вашето име и училището, в което преподавате в момент.

Идеите си изпращайте на имейл:mlad.uchitel@gmail.com до 24.03.2017 г.

15.03.2017

Общински детски комплекс "Свети Иван Рислки", град Казанлък организира следните конкурси:

Проявите са от Националния календар за изяви по интереси на министерството на образованието и науката за учебната 2016/2017 година и се провеждат в рамките на Празника на розата - 2017 на община Казанлък.

15.03.2017

Настоятелството на НЧ „Добри Войников-1856” – гр. Шумен, с подкрепата на община Шумен организира второ издание на фестивала "Кино в длан". Повече информация можете да прочетете на сайта на фестивала.
08.03.2017

Първа езикова гинмазия, гр. Варна организира литературен конкурс за авторски художествени текстове на английски и немски език. Условия за участие
02.03.2017

ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА” ОБЯВЯВА
 
ХIX Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”. Той е включен в програмата на Министерството на образованието и науката за извънкласните дейности през настоящата учебна година и е под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов. Конкурсът се провежда в пет тематични направления. Крайният срок за предаване на конкурсните работи е 24 май 2017 година. Повече подробности може да намерите в Регламента на конкурса. Всички проекти трябва да бъдат придружени от регистрационен формуляр на авторите.

02.03.2017


АРХИВ НОВИНИ:

3/2017 (7)

2/2017 (3)

1/2017 (14)

12/2016 (4)

11/2016 (5)

10/2016 (2)

9/2016 (3)

8/2016 (4)

7/2016 (14)

6/2016 (12)

5/2016 (2)

4/2016 (7)

3/2016 (8)

2/2016 (2)

1/2016 (4)

12/2015 (1)

11/2015 (5)

10/2015 (4)

9/2015 (2)

8/2015 (1)

7/2015 (6)

6/2015 (11)

5/2015 (7)

4/2015 (6)

3/2015 (3)

2/2015 (10)

1/2015 (8)

12/2014 (3)

11/2014 (2)

10/2014 (4)

9/2014 (4)

8/2014 (2)

7/2014 (10)

6/2014 (9)

5/2014 (5)

4/2014 (13)

3/2014 (11)

2/2014 (6)

1/2014 (8)

12/2013 (3)

11/2013 (8)

10/2013 (3)

9/2013 (6)

8/2013 (3)

7/2013 (12)

6/2013 (14)

5/2013 (4)

4/2013 (14)

3/2013 (8)

2/2013 (5)

1/2013 (3)

12/2012 (3)

11/2012 (4)

10/2012 (1)

9/2012 (7)

8/2012 (3)

7/2012 (8)

6/2012 (6)

5/2012 (5)

4/2012 (9)

3/2012 (5)

2/2012 (6)

1/2012 (9)

12/2011 (6)

11/2011 (8)

10/2011 (8)

9/2011 (8)

8/2011 (1)

7/2011 (7)

6/2011 (9)

5/2011 (2)

4/2011 (6)

3/2011 (15)

2/2011 (21)

1/2011 (5)

12/2010 (2)

11/2010 (7)

10/2010 (8)

9/2010 (5)

8/2010 (4)

7/2010 (4)

6/2010 (8)

5/2010 (7)

4/2010 (6)

3/2010 (22)

2/2010 (7)

1/2010 (15)

12/2009 (9)

11/2009 (7)

10/2009 (5)

9/2009 (11)

8/2009 (5)

7/2009 (8)

6/2009 (9)

5/2009 (10)

4/2009 (2)

3/2009 (6)