НОВИНИ - 2/2017

Със Заповед № РД 09-1702/21.01.2017 г. на министъра на образованието и науката 27.03.2017 г. е определен за неучебен ден за учениците от всички училища на територията на Република България.
22.02.2017

Уважаеми директори на училища и детски градини,

Във връзка с подписано официално споразумение между МОН и АСП за обмен на ежемесечна информация относно допуснатите отсъствия на децата и учениците, от м. февруари 2017 година ще бъде създадена възможност за корекция на установени технически грешки.

 Възможностите за корекция ще засягат само допуснати технически грешки при подаване на ежемесечната информация, в случаите, в които информацията е подадена от 1-во до 5-то число на съответния месец, и за дете/ученик е подадена информация за допуснати отсъствия без уважителни причини за 3 или повече дни за децата в предучилищни групи, или 5 или повече учебни часа за учениците (т.е. допуснатите отсъствия биха довели до спиране на семейните помощи за деца за съответния месец). 

За м. февруари 2017 година, въвеждането на корекции ще бъде възможно след 15 февруари.

 

09.02.2017

Конкурс за деца на тема "Какво другите знаят за мен?"

 
Скъпи деца и ученици, 
 
Комисията за защита на личните данни организира конкурс с награди на тема “Какво другите знаят за мен?“.
Напишете есе, стихотворение, разказ, песен, нарисувайте рисунка. Всеки ученик на възраст от 7 до 18 години може да участва в конкурса със свое творчество. За победителите във всяка от категориите (есе, стихотворение, разказ, песен, рисунка) са предвидени награди – два таблета (8“ 4G LTE Tablet ALCATEL ONETOUCH) и три смартфона (Microsoft Lumia 650). Докато създавате Вашата творба, не забравяйте да мислите за това колко е важна личната информация и на кого я предоставяте.
 
Постер
 
Клип в youtube.com
 
01.02.2017


АРХИВ НОВИНИ:

2/2017 (3)

1/2017 (14)

12/2016 (4)

11/2016 (5)

10/2016 (2)

9/2016 (3)

8/2016 (4)

7/2016 (14)

6/2016 (12)

5/2016 (2)

4/2016 (7)

3/2016 (8)

2/2016 (2)

1/2016 (4)

12/2015 (1)

11/2015 (5)

10/2015 (4)

9/2015 (2)

8/2015 (1)

7/2015 (6)

6/2015 (11)

5/2015 (7)

4/2015 (6)

3/2015 (3)

2/2015 (10)

1/2015 (8)

12/2014 (3)

11/2014 (2)

10/2014 (4)

9/2014 (4)

8/2014 (2)

7/2014 (10)

6/2014 (9)

5/2014 (5)

4/2014 (13)

3/2014 (11)

2/2014 (6)

1/2014 (8)

12/2013 (3)

11/2013 (8)

10/2013 (3)

9/2013 (6)

8/2013 (3)

7/2013 (12)

6/2013 (14)

5/2013 (4)

4/2013 (14)

3/2013 (8)

2/2013 (5)

1/2013 (3)

12/2012 (3)

11/2012 (4)

10/2012 (1)

9/2012 (7)

8/2012 (3)

7/2012 (8)

6/2012 (6)

5/2012 (5)

4/2012 (9)

3/2012 (5)

2/2012 (6)

1/2012 (9)

12/2011 (6)

11/2011 (8)

10/2011 (8)

9/2011 (8)

8/2011 (1)

7/2011 (7)

6/2011 (9)

5/2011 (2)

4/2011 (6)

3/2011 (15)

2/2011 (21)

1/2011 (5)

12/2010 (2)

11/2010 (7)

10/2010 (8)

9/2010 (5)

8/2010 (4)

7/2010 (4)

6/2010 (8)

5/2010 (7)

4/2010 (6)

3/2010 (22)

2/2010 (7)

1/2010 (15)

12/2009 (9)

11/2009 (7)

10/2009 (5)

9/2009 (11)

8/2009 (5)

7/2009 (8)

6/2009 (9)

5/2009 (10)

4/2009 (2)

3/2009 (6)