НОВИНИ - 7/2016

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС:
ЗАПИСАНИ УЧЕНИЦИ СЛЕД ІІІ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И
СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ПО УЧИЛИЩА
 
Всички седмокласници, приети на ІІІ етап на класиране в профилирани или професионални паралелки с интензивно изучаване на чужд език, са се записали в съответните паралелки. В 9 паралелки са заети всички места. Налични са незаети места за попълване след ІІІ етап на класиране в паралелки по 13 различни профила или специалности от професии. Подаването на документи (в оригинал) и класирането на кандидатите вече става в самото училище. Разпределението на незаетите места по училища е следното:
  • ГПЧЕ „Никола Вапцаров”, гр. Шумен – 5 незаети места;
  • СОУ „Сава Доброплодни", гр. Шумен – 22 незаети места;
  • СОУ „Панайот Волов”, гр. Шумен - 9 незаети места;
  • СОУ „Йоан Екзарх Български”, гр. Шумен - 2 незаети места;
  • ПГ по строителство, архитектура и геодезия, гр. Шумен - 14 незаети места;
  • ПГ по икономика, гр. Шумен - 8 незаети места;
  • ПГ по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев”, гр. Шумен - 8 незаети места.

Няма незаети места в никоя от паралелките на ПМГ „Нанчо Попович”, гр. Шумен.

Всички ученици, завършили VІІ клас през учебната 2015/2016 година и успешно положили приемните изпити по български език и литература и по математика могат да кандидатстват за попълване на незаети места.
СРОКОВЕТЕ за подаване на документи за участие в класиране и за записване се определят от директора на съответното училище и се обявяват в училището и в РИО – Шумен до 21.07.2016 г.
Записването приключва не по-късно от 02.09.2016 г.
 
РИО – Шумен – Областна комисия по приемане на ученици
21.07.2016

График за провеждане на интервю с кандидатите за директор на общинско училище 

От лицата, явили се на писмен изпит-тест на 19.07.2016 г., само един от кандидатите е достигнал резултат над 25 точки: Стефан Иванов Стефанов. За това лице се определя следния график за провеждане на интервю:

Стефан Иванов Стефанов, на 22.07.2016 г. от 16.00 часа.

 

20.07.2016

Резултатите от третия етап на класирането за професионални и профилирани училища с прием след 7. клас могат да се проверят на сайта: http://7klas.mon.bg по следните начини:

1. Ако ученикът кандидатства в региона, в който е полагал изпитите, проверката на класирането се извършва с въвеждане на ЕГН и входящ номер на служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит.

2. Ако ученикът кандидатства в регион, в който не е полагал изпити, проверката на класирането се извършва по ЕГН и избор на желания регион.

Записването на приетите ученици на трети етап е на 18 и на 19 юли 2016 г.

Незаетите места след трети етап на класиране ще бъдат обявени на 21.07.2016 г. на интернет страниците на РИО.

Попълването на незаетите места след третия етап на класиране и записването се определя от директора на съответното училище до 5 септември 2016 г.

15.07.2016

На основание чл.37, ал.4 от Закона за народната просвета, Регионален инспекторат по образованието - Шумен обявява вакантно място за длъжността "директор" на ОУ "Панайот Волов", с. Тодор Икономово, община Каолиново. Срок за подаване на документи в РИО-Шумен - 19.07.2016 г.

12.07.2016

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС:
ЗАПИСАНИ УЧЕНИЦИ СЛЕД ІІ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И
БРОЙ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ІІІ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ
Приключи записването на седмокласниците, приети на ІІ етап на класиране в профилирани или професионални паралелки с интензивно изучаване на чужд език. Записали са се тридесет и един от класираните ученици. Напълно е изчерпан броят на свободните места в 4 паралелки. Незаети места за ІІІ етап на класиране са налични в други 18 паралелки. Разпределението на незаетите места по училища е следното:
ПМГ „Нанчо Попович”, гр. Шумен – 2 незаети места;
ГПЧЕ „Никола Йонков Вапцаров”, гр. Шумен – 8 незаети места;
СОУ „Сава Доброплодни", гр. Шумен – 23 незаети места;
СОУ „Панайот Волов”, гр. Шумен - 10 незаети места;
СОУ „Йоан Екзарх Български”, гр. Шумен - 3 незаети места;
ПГ по строителство, архитектура и геодезия, гр. Шумен - 16 незаети места;
ПГ по икономика, гр. Шумен - 17 незаети места;
ПГ по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев”, гр. Шумен - 11 незаети места.
Общо за ІІІ етап на класиране остават общо 90 места в осемнадесет паралелки на 8 училища. Учениците, които желаят да участват в ІІІ етап на класиране, следва да подадат документи в дните от 11 до 13 юли (понеделник, вторник и сряда) във ІІ ОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Шумен. Работното време на комисията (от 8.00 до 18.00 ч.), както и изискванията към кандидатите и необходимите документи, остават непроменени.
Резултатите от ІІІ етап на класиране ще бъдат обявени на 15 юли 2016 г. (петък).
РИО – Шумен – Областна комисия по приемане на ученици
11.07.2016

 

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността "директор" на ОУ "Св. Климент Охридски", с. Пет могили, община Никола Козлево.

08.07.2016

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС:

ЗАПИСАНИ УЧЕНИЦИ СЛЕД ІІ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И

БРОЙ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ІІІ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Приключи записването на седмокласниците, приети на ІІ етап на класиране в профилирани или професионални паралелки с интензивно изучаване на чужд език. Записали са се тридесет и един от класираните ученици. Напълно е изчерпан броят на свободните места в 4 паралелки. Незаети места за ІІІ етап на класиране са налични в други 18 паралелки. Разпределението на незаетите места по училища е следното:

ПМГ „Нанчо Попович”, гр. Шумен – 2 незаети места;

ГПЧЕ „Никола Йонков Вапцаров”, гр. Шумен – 8 незаети места;

СОУ „Сава Доброплодни", гр. Шумен – 23 незаети места;

СОУ „Панайот Волов”, гр. Шумен - 10 незаети места;

СОУ „Йоан Екзарх Български”, гр. Шумен - 3 незаети места;

ПГ по строителство, архитектура и геодезия, гр. Шумен - 16 незаети места;

ПГ по икономика, гр. Шумен - 17 незаети места;

ПГ по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев”, гр. Шумен - 11 незаети места.

Общо за ІІІ етап на класиране остават общо 90 места в осемнадесет паралелки на 8 училища. Учениците, които желаят да участват в ІІІ етап на класиране, следва да подадат документи в дните от 11 до 13 юли (понеделник, вторник и сряда) във ІІ ОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Шумен. Работното време на комисията (от 8.00 до 18.00 ч.), както и изискванията към кандидатите и необходимите документи, остават непроменени.

Резултатите от ІІІ етап на класиране ще бъдат обявени на 15 юли 2016 г. (петък). 

08.07.2016

ТЕСТЪТ ЗА ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.07.2016 Г. ОТ 11,00 ЧАСА

Първият етап от конкурса за длъжността „директор“ на общински и държавни училища, насрочен за 19 юли, ще се проведе в 4 областни града – София, Плевен, Шумен и Хасково. Писменият изпит за кандидатите  ще започне в 11 часа.

В зала 272 на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ трябва да се явят кандидатите от София-град, София-област, Перник и Благоевград.

В Медицинския университет в Плевен – зала „Асклепий“ и зала „Авицена“ ще се проведе тестът за кандидатите от Плевен, Габрово, Ловеч, Враца, Монтана и Видин.

В Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ ще пишат кандидатите за директори на училища от областите Велико Търново, Русе, Разград, Силистра, Добрич, Варна, Шумен и Търговище.

В Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС-Хасково ще бъде тестът за кандидатите от областите Пазарджик, Пловдив, Сливен, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали и Смолян.

Интервютата с кандидатите, издържали писмения изпит, ще се проведат по график в София, в периода от 21 юли до 29 юли 2016 г.

На 2 юни бяха обявени конкурси за длъжността „директор“ на държавно и общинско училище в общо 152 училища. Документи за участие в конкурса са подали 479 души. Министерството на образованието и науката вече представи списък с нормативните актове, по които кандидатите трябва да имат най-общи основни познания.

Изрично ще бъде уточнено при въпросите, дали те се отнасят до действащия Закон за народната просвета или до новия Закон за предучилищното и училищното образование, който влиза в сила от 1 август.

08.07.2016

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Обявява Конкурсна процедура 33.15-2016

 за набиране на проектни предложения по следните приоритети:

Приоритет 1: Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства.

Приоритет 2: Развиване на дейности, гарантиращи равния достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от етническите малцинства.

Приоритет 3: Прилагане на ефективни форми на интеркултурното образование и за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

Допустими кандидатстващи институции: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, кандидатстващи самостоятелно или с участието на други държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища и общини или с юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Пълният комплект от необходими документи за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: http://coiduem.mon.bg/

Въпроси и отговори относно КП 33.15-2016 http://coiduem.mon.bg/page.php?c=2&d=278

07.07.2016

 

На 12 юли 2016 г. от 11.00-13.00 ч. и от 15.00-17.00 ч., в сградата на Министерството на образованието и науката (7 ет., зала 2 на конферентния център) ще се проведат два информационни семинара по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“, съфинансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП), по която Министерството на образованието и науката е програмен оператор за периода 2009-2014 година.

Семинарите са по повод обявената нова покана за кандидатстване за безвъзмездна помощ от Фонда за двустранно сътрудничество на програма BG09. Предмет на поканата е изпълнението на дейности за насърчаване на двустранното сътрудничество между България и държавите донори по Финансовия механизъм на ЕИП – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Министерството на образованието и науката кани за участие в семинарите представители на всички категории допустими български институции кандидати за безвъзмездна помощ по поканата, а именно официално признати/акредитирани образователни и обучителни институции, вкл. висши училища, научни организации, училища и центрове за професионално обучение от България и от държавите донори.

Проявилите интерес госпожи и господа следва да попълнят приложения регистрационен формуляр за участие в който от двата информационни семинара желаят да се включат и да го изпратят по ел. поща до определени за целта експерти от екипа на програмния оператор, както е указано във формуляра, в срок не по-късно от 8 юли 2016 г.

Пълната информация относно поканата за кандидатстване за безвъзмездна помощ е публикувана на страницата на МОН, в рубриката «Програми и проекти»/EEA Grants и е достъпна на следния адрес:

http://mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=257

Писмо за покана; Формуляр за регистрация; Програма

06.07.2016

Резултатите от втория етап на класирането за професионални и профилирани училища с прием след 7. клас могат да се проверят на сайта: http://7klas.mon.bg по следните начини:

1. Ако ученикът кандидатства в региона, в който е полагал изпитите, проверката на класирането се извършва с въвеждане на ЕГН и входящ номер на служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит.

2. Ако ученикът кандидатства в регион, в който не е полагал изпити, проверката на класирането се извършва по ЕГН и избор на желания регион.

Учениците могат да се запишат в училищата, в които са приети, от 05.07. до 07.07.2016 г. На 08.07.2016 г. ще бъдат обявени свободните места в РИО-Шумен за трето класиране.

04.07.2016

 

ВТОРИ  ЕТАП  НА  КЛАСИРАНЕ  ЗА  ПАРАЛЕЛКИТЕ  С  ПРИЕМ  СЛЕД  ЗАВЪРШЕН  VІІ  КЛАС 
Във фоайето на РИО – Шумен и на информационното табло във ІІ ОУ „Д-р Петър Берон” – гр. Шумен са обявени резултатите от ІІ етап на класиране за учениците, кандидатстващи след завършен VІІ клас. Както и на І етап, резултатите от класирането могат да бъдат проверявани през линк от електронните страници на Регионалния инспекторат по образованието и на Министерството на образованието и науката: - по ЕГН и входящ номер – когато ученикът кандидатства в региона, в който е завършил VІІ клас; - по ЕГН и избор на регион – когато ученикът участва в класиране в друга административна област. Броят на записаните ученици след І етап на класиране е 453, а незаети места за ІІ етап на класиране са налични в общо 20 паралелки, както следва:

Незаети места в паралелките с прием в VІIІ клас за учебната 2016/2017 година – ІI етап на класиране.

 

Във втория етап участват 38 ученици, желаещи да бъдат класирани на по-предно място отколкото на І етап, и 11 ученици, останали извън класирането на І етап. Класираните на ІІ етап са общо тридесет и девет.  Четирима от тях се придвижват напред в списъка с желанията си, а останалите 35 са класирани в същите паралелки както на І етап.  
Какво следва? Учениците, които са класирани на ІІ етап, трябва да не пропуснат срока за записване – 5, 6 и 7 юли, и да се запишат с оригиналите на документите, с които са кандидатствали, в училището, в което са приети. В противен случай те не запазват местата си. Учениците, които са подали заявление, но не са класирани до този етап, или които досега не са подали заявление за участие в класиране, но биха желали да го направят, трябва да проверят на 8 юли 2016 г. в кои от паралелките са останали незаети места. След това, в дните от 11 до 13 юли включително, да подадат заявление за участие в ІІІ етап на класиране – отново във ІІ ОУ „Д-р Петър Берон” – гр. Шумен и при същите изисквания и документи, както за участие в І етап на класиране. 
РИО – Шумен – Областна комисия по приемане на ученици 

04.07.2016


АРХИВ НОВИНИ:

7/2016 (12)

6/2016 (12)

5/2016 (2)

4/2016 (7)

3/2016 (8)

2/2016 (2)

1/2016 (4)

12/2015 (1)

11/2015 (5)

10/2015 (4)

9/2015 (2)

8/2015 (1)

7/2015 (6)

6/2015 (11)

5/2015 (7)

4/2015 (6)

3/2015 (3)

2/2015 (10)

1/2015 (8)

12/2014 (3)

11/2014 (2)

10/2014 (4)

9/2014 (4)

8/2014 (2)

7/2014 (10)

6/2014 (9)

5/2014 (5)

4/2014 (13)

3/2014 (11)

2/2014 (6)

1/2014 (8)

12/2013 (3)

11/2013 (8)

10/2013 (3)

9/2013 (6)

8/2013 (3)

7/2013 (12)

6/2013 (14)

5/2013 (4)

4/2013 (14)

3/2013 (8)

2/2013 (5)

1/2013 (3)

12/2012 (3)

11/2012 (4)

10/2012 (1)

9/2012 (7)

8/2012 (3)

7/2012 (8)

6/2012 (6)

5/2012 (5)

4/2012 (9)

3/2012 (5)

2/2012 (6)

1/2012 (9)

12/2011 (6)

11/2011 (8)

10/2011 (8)

9/2011 (8)

8/2011 (1)

7/2011 (7)

6/2011 (9)

5/2011 (2)

4/2011 (6)

3/2011 (15)

2/2011 (21)

1/2011 (5)

12/2010 (2)

11/2010 (7)

10/2010 (8)

9/2010 (5)

8/2010 (4)

7/2010 (4)

6/2010 (8)

5/2010 (7)

4/2010 (6)

3/2010 (22)

2/2010 (7)

1/2010 (15)

12/2009 (9)

11/2009 (7)

10/2009 (5)

9/2009 (11)

8/2009 (5)

7/2009 (8)

6/2009 (9)

5/2009 (10)

4/2009 (2)

3/2009 (6)