НОВИНИ - 2/2015

Център за международни изследвания за образование и култура CIREC и Департамент за информация и усъвършенстване на учители към Софийски университет "Св. Климент Охридски" организират два уникални семинара: за подобряване на уменията за менажиране на училището и за подобряване на уменията за управлението на класа.

Сменираните са резулат от участието на CIREC в международен проект на посочената тема. 

Без да напускате офиса, кабинета или дома си, можете да участвате активно в интерактивния семинар, като слушате лекциите и задавате въпроси.Семинарите се провеждат в удобно за вас време по интернет.

 

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ЗА УСПЕШНО ЛИДЕРСТВО В УЧИЛИЩЕТО

(Стратегии и техники на директора за успешно менажиране на училищния екип)

 

23-24.03.2015 - 14:00-17:00 ч. с почивка от 10 минути

04.04.2015 - 10:30-17:00 ч. с три почивки по 10 минути 

и

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ЗА УСПЕШНО УПРАВЛЕНИЕ НА КЛАСА 

(Стратегии и техники на учителя за успешно управление на класа)  за учители:

02-04.03.2015 - 10:00-12:00 ч.

09-11.03.2015 - 14:00-16:00 ч.

14.03.2015 - 10:30-17:00 ч. с три почивки по 10 минути

30-31.03.205 - 10:00-13:00 ч. с почивка от 10 минути

  

Лектор: д-р Стефания Димитрова Преподава в Софийски Университет, Американски университет Благоевград и гост-лектор в Нагоя и Цукуба университети - Япония

 

Брой учебни часове: 8

Интернет адрес на семинарите

http://www.madara.bas.bg/modern_education.html

 Регистриране на участниците и справки се осъществяват на е-мейл: cirec@cirec.eu и тел 0878 46 85 82

25.02.2015

Със Заповед №РД 09-216 от 23.02.2015 г. са определени:

02.03.2015 г. за неучебен ден за учениците на територията на Република България,

21.03.2015 г. за учебен ден за учениците на територията на Република България.

23.02.2015

Информация за провеждането на Национален ученически конкурс "Съединението прави силата" и конкурс за учители "Мисия учител"

Условия за участие

18.02.2015

Академичният състав на катедра "География и методика на обучението по география" към ШУ “Епископ Константин Преславски” най-учтиво Ви кани да вземете участие в Четвърта международна конференция "Географски науки и образование", която ще се проведе през периода 30 - 31 октомври 2015 г.

Над 20 години катедрата обучава кадри по география за нуждите на българското образование и наука.

Този повод е възможност в посочения период да обменим научни идеи и практически опит, свързани с географската наука и образование.

Важни срокове:

  • за изпращане на заявки и резюмета: 01.07.2015 г.
  •  
  • за заплащане на регистрационна такса и пълния текст на докладите:15.09.2015 г.
17.02.2015

Стартира деветият конкурс на „1000 стипендии”. Срок за кандидатстване: 1 февруари – 20 април 2015 г. Формулярът за кандидатстване може да бъде свален от страницата на проекта 1000.bg

16.02.2015

На вниманието на участниците в олимпиадата ЗНАМ И МОГА

Резултати от областния кръг на олимпиадата

09.02.2015

Стартира деветият конкурс на „1000 стипендии”. Срок за кандидатстване: 1 февруари – 20 април 2015 г. Формулярът за кандидатстване може да бъде свален от сайта на проекта 1000.bg меню „Участвай – Документи за кандидата”. Пожелаваме успех на всички кандидати! 

05.02.2015

На вниманието на участниците в олимпиадата по немски език

Ученици, класирани за областния кръг на олимпиадата по немски език, който ще се проведе на 21.02.2015 г.

01.02.2015

На вниманието на участниците в олимпиадата по руски език

Ученици, класирани за областния кръг на олимпиадата по руски език, който ще се проведе на 15.02.2015 г. от 9.00 часа в СОУ "С. Доброплодни", гр. Шумен

01.02.2015


АРХИВ НОВИНИ:

2/2015 (9)

1/2015 (8)

12/2014 (3)

11/2014 (2)

10/2014 (4)

9/2014 (4)

8/2014 (2)

7/2014 (10)

6/2014 (9)

5/2014 (5)

4/2014 (13)

3/2014 (11)

2/2014 (6)

1/2014 (8)

12/2013 (3)

11/2013 (8)

10/2013 (3)

9/2013 (6)

8/2013 (3)

7/2013 (12)

6/2013 (14)

5/2013 (4)

4/2013 (14)

3/2013 (8)

2/2013 (5)

1/2013 (3)

12/2012 (3)

11/2012 (4)

10/2012 (1)

9/2012 (7)

8/2012 (3)

7/2012 (8)

6/2012 (6)

5/2012 (5)

4/2012 (9)

3/2012 (5)

2/2012 (6)

1/2012 (9)

12/2011 (6)

11/2011 (8)

10/2011 (8)

9/2011 (8)

8/2011 (1)

7/2011 (7)

6/2011 (9)

5/2011 (2)

4/2011 (6)

3/2011 (15)

2/2011 (21)

1/2011 (5)

12/2010 (2)

11/2010 (7)

10/2010 (8)

9/2010 (5)

8/2010 (4)

7/2010 (4)

6/2010 (8)

5/2010 (7)

4/2010 (6)

3/2010 (22)

2/2010 (7)

1/2010 (15)

12/2009 (9)

11/2009 (7)

10/2009 (5)

9/2009 (11)

8/2009 (5)

7/2009 (8)

6/2009 (9)

5/2009 (10)

4/2009 (2)

3/2009 (6)