НОВИНИ - 6/2016

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС – ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 24.06.2016 Г.

 

503 седмокласници са подали заявления за участие в І етап на класиране в установения срок (16.06 – 21.06.2016 г.) Четиринадесет от учениците са завършили VІІ клас в училища извън Шуменска област. На 27.06. ще бъдат обявени резултатите от класирането, които ще могат да бъдат проверени през линк на електронните страници на Регионалния инспекторат по образованието и на Министерството на образованието и науката:

-         по ЕГН и входящ номер – когато ученикът кандидатства в региона, в който е завършил VІІ клас;

-         по ЕГН и избор на регион – когато ученикът участва в класиране в друга административна област. 

23.06.2016

Обявени са резултатите от Националния конкурс-викторина за ученически текстове, рисунки и мултимедия, съпътстващ 31-я поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”. Походът се провежда ежегодно като една от инициативите, организирани от Културно-просветно дружество „Родно Лудогорие”.

Във възрастова група І – VІІІ клас са отличени с ІІІ награда два мултимедийни проекта  по темата „Априлско въстание – 1876 г.”, представени от ученици от VІ клас от Трето основно училище „Димитър Благоев”, гр. Шумен.

Регионалният инспекторат по образованието – Шумен пожелава на отличените участници и на техния ръководител постоянство в творческите усилия и удовлетворение от постигнатите резултати!

22.06.2016

ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ, ЖЕЛАЕЩИ ДА КАНДИДАТСТВАТ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС
В работните дни от 16 до 21 юни 2016 г. (четвъртък, петък, понеделник и вторник), във Второ основно училище „Д-р Петър Берон” – гр. Шумен ще се приемат заявления за участие в І етап на класиране. Работното време на комисията е от 08.00 до 18.00 ч. – без прекъсване. Заявленията (по образец на МОН) се попълват от ученик и родител на работното място на комисията. Необходимите за кандидатстване документи се представят в оригинал и копие – копието остава в документацията на комисията, а оригиналът, след сверяване на данните, се връща на кандидата.
Учениците от област Шумен могат да кандидатстват в общо 27 паралелки на 9 училища с утвърден държавен план-прием. Деветнадесет от паралелките са профилирани, а осем – професионални. При запълване на местата във всички паралелки може да бъде осъществен прием на максимум 702 ученици.
Съгласно чл. 15 и чл. 16 от Наредба № 11 /28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища се определят следните:
Изисквания към учениците при кандидатстване за участие в приема:
1. да завършват VІІ клас в годината на кандидатстване;
2. да са получили оценка най-малко 3,00 на всеки от приемните изпити, определени като балообразуващи по профили и специалности от професии;
3. профилите „Изкуства” или „Спорт” или специалностите от професии, за които кандидатстват, да не са противопоказани на здравословното им състояние.
Документи, които се подават за участие в приема:
1. заявление за участие в класиране с подредени желания (предоставя се от комисията и се попълва на място);
2. копие на удостоверението за завършен VІІ клас;
3. копие на служебната бележка с оценките от положените приемни изпити (само ако ученикът е завършил VІІ клас на територията на друга административна област);
4. копие на медицинско свидетелство (при кандидатстване за паралелки по профил „Изкуства” или за паралелки в професионални гимназии), издадено от лекуващия лекар на ученика
Резултатите от І етап на класиране ще бъдат обявени на 27.06.2016 г. (понеделник).
*По отделен ред, определен в чл. 4 от Наредба № 11/ 28.03.2005 г., над държавния прием се приемат близнак, чийто брат или сестра е приет/а по общия ред, или дете с двама починали родители.
**В случаите по т. 5 от ал. 1 на чл. 16 от Наредба № 11/ 28.03.2005 г., учениците представят издаден от МОН документ, удостоверяващ класиране на І, ІІ или ІІІ място в националния кръг на олимпиадата по български език и литература или по математика;

13.06.2016

Резултати от изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство
Резултати от изпит за проверка на способностите по хореография
Резултати от изпит за проверка на способностите по музика
09.06.2016

Уважаеми зрелостници,
Можете да проверите резултатите си от МАЙСКА СЕСИЯ на ДЗИ 2016 на адрес rezultati.zamaturite.bg.
07.06.2016

 

На 09.06.2016 г. в Арт салон на Радио Шумен от 18:00 часа ще се проведе Информационен ден посветен на висшето образование в България и чужбина.

Тук може да научите повече за темите на информационния ден.

 

03.06.2016

 

В приложението към новия брой на в. „Аз Буки“ – бр. 22 от 02 юни т.г., са публикувани заповеди на:

      1. заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева за заемане на длъжността „директор“ на държавни училища на територията на областите: Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Добрич, Кърджали, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Разград, Силистра, София-град, София-регион, Търговище, Хасково, Ямбол;

       2. началниците на Регионалните инспекторати по образованието за заемане на длъжността „директор“ на общински училища на територията на областите: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София-град, София-регион, Хасково, Шумен, Ямбол.

  

За повече информация:

izdatelstvo.mon@azbuki.bg

0885 817003; 0888 815645.

03.06.2016

Резултатите от Националното външно оценяване по български език и математика в 7-и клас и за приемни изпити по Наредба 11 могат да се проверяват на адрес:

http://7klas.mon.bg

03.06.2016

ГРАФИК ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VІІ КЛАС С ТЕХНИТЕ ОЦЕНЕНИ ИЗПИТНИ РАБОТИ ОТ ИЗПИТИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ПО МАТЕМАТИКА /СЪГЛАСНО С Т.11.3.2. ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ЗАПОВЕД № РД 09-357/25.03.2016 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, УЧЕНИКЪТ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ПРИДРУЖЕН ОТ РОДИТЕЛ ИЛИ НАСТОЙНИК/

 

на 8, 9 и 10 юни 2016 г.

(от сряда до петък)

от 10.00 до 16.00 ч. 

В СГРАДАТА НА РИО – ШУМЕН НА УЛ. „ЦАР КАЛОЯН” № 1

 

ЗАПОЗНАВАНЕТО СТАВА В ПРИСЪСТВИЕТО НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ КОМИСИИ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ИЗПИТНИТЕ РАБОТИ.

03.06.2016

 

 

Във връзка с предстоящото провеждане на изпити за проверка на способностите за ученици от VІІ клас (само за учениците, които предварително са подали заявление за съответния изпит), припомняме на заинтересованите:

Изпитите за проверка на способностите в Шуменска област ще се проведат в СОУ „Сава Доброплодни”, град Шумен на следните дати:
 - на 2 юни (четвъртък) - по изобразително изкуство;
 - на 3 юни (петък) - по музика;
 - на 6 юни (понеделник) - по хореография.
През настоящата учебна година изпитите за проверка на способностите са с начало 9.00 ч.
за изпита по изобразително изкуство учениците се явяват до 8.30 ч., за да влязат в училищната сграда и да заемат местата си в изпитните зали не по-късно от 8.45 ч.;
за изпитите по музика и по хореография учениците се явяват не по-късно от 8.45 ч., за да се запознаят с изготвения от директора на училището график за провеждане на изпита.
Учениците се явяват за провеждане на изпитите (също както за изпитите по български език и литература и по математика) носейки служебна бележка  за допускане и документ за самоличност.
За изпита по изобразително изкуство, който е с максимална продължителност 5 астрономически часа, учениците си носят собствени материали за рисуване (с изключение на рисувателния лист, или глината за моделиране, които се раздават от квесторите).
За изпита по хореография учениците си носят необходимото игрално облекло.
 

Очакваните бройки за изпитите са:

- изобразително изкуство - 78 ученици;

- музика - 33 ученици;

- хореография - 47 ученици.

 

Областна комисия по приемане на ученици

 

 

01.06.2016


АРХИВ НОВИНИ:

6/2016 (10)

5/2016 (2)

4/2016 (7)

3/2016 (8)

2/2016 (2)

1/2016 (4)

12/2015 (1)

11/2015 (5)

10/2015 (4)

9/2015 (2)

8/2015 (1)

7/2015 (6)

6/2015 (11)

5/2015 (7)

4/2015 (6)

3/2015 (3)

2/2015 (10)

1/2015 (8)

12/2014 (3)

11/2014 (2)

10/2014 (4)

9/2014 (4)

8/2014 (2)

7/2014 (10)

6/2014 (9)

5/2014 (5)

4/2014 (13)

3/2014 (11)

2/2014 (6)

1/2014 (8)

12/2013 (3)

11/2013 (8)

10/2013 (3)

9/2013 (6)

8/2013 (3)

7/2013 (12)

6/2013 (14)

5/2013 (4)

4/2013 (14)

3/2013 (8)

2/2013 (5)

1/2013 (3)

12/2012 (3)

11/2012 (4)

10/2012 (1)

9/2012 (7)

8/2012 (3)

7/2012 (8)

6/2012 (6)

5/2012 (5)

4/2012 (9)

3/2012 (5)

2/2012 (6)

1/2012 (9)

12/2011 (6)

11/2011 (8)

10/2011 (8)

9/2011 (8)

8/2011 (1)

7/2011 (7)

6/2011 (9)

5/2011 (2)

4/2011 (6)

3/2011 (15)

2/2011 (21)

1/2011 (5)

12/2010 (2)

11/2010 (7)

10/2010 (8)

9/2010 (5)

8/2010 (4)

7/2010 (4)

6/2010 (8)

5/2010 (7)

4/2010 (6)

3/2010 (22)

2/2010 (7)

1/2010 (15)

12/2009 (9)

11/2009 (7)

10/2009 (5)

9/2009 (11)

8/2009 (5)

7/2009 (8)

6/2009 (9)

5/2009 (10)

4/2009 (2)

3/2009 (6)